top of page

Over Seniorenraad Standaarbuiten / Noordhoek

Is een stichting, opgericht op 5 Januari 1999 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De seniorenraad heeft als doel belangenbehartiging van en dienstverlening aan alle senioren, binnen Standdaarbuiten en Noordhoek, teneinde het sociale en culturele welzijn van deze senioren te bevorderen. 

Bestuur:

Arie Molenaar - Voorzitter

José Phylipsen - Secretaris

Marianne van Schendel - Penningmeester

Mogot van der Harst - Lid

Henk Kouters - Lid

Leny Krijnen - Lid

Carel Zwarts - Lid

Senioren zijn diegene die ouder zijn dan 55+

De seniorenraad ontwikkelt, organiseert en ondersteunt sociale- en culturele activiteiten, bestemd voor allesenioren van Standdaarbuiten en Noordhoek.

Tevens tracht ze bij te dragen tot hen welzijn en zelfredzaamheid.

 

Secretariaat:

José Phylipsen
Molenstraat 24
4758 AB Standdaarbuiten
Tel: 0165 - 330 380

Activiteiten 

Al deze activiteiten zijn voor inwoners van Standdaarbuiten

( gem. Moerdijk ) vanaf 55+

 

MAANDAG

14:30 uur K.B.O. Gymnastiek voor senioren

16:00 uur DE MOLENWIEKEN Zangrepetitie in de Blomhof

 

DINSDAG

13:30 uur K.B.O. inloop voor ouderen in de Standaert

13:30 uur K.B.O. Jeu des boules in de Suikerhoek

13.30 uur De Inloop in het Huis van de Wijk in Noordhoek

 

WOENSDAG

14:00 uur HUIS VAN DE WIJK

 

VRIJDAG

14:30 K.B.O. Zwemmen voor senioren

 

Ook op dinsdagmiddag is elke week tijd om
Jeu des boules te spelen in de Suikerhoek.
Interesse? Bel Arie Molenaar 0165-822928

De wandelclub loop op zondagochtend.
Vertrek 8.45 bij de Standaert.

Op dinsdagavond om 19.30 uur.

Inlichtingen bij Annie van Steen.

Maandagmiddag 14.30 Gymnastiek in 't Sandt
De gymclub blijf leuk.

Bewegen en sportief bezig zijn.
Contact persoon Mevr. Frietman,

Tel: 0165-322800

Yoga en Tai Chi

onder leiding van Irene Zwaan

dinsdagavond van 19.00 tot 20.00 uur in de Standaert.

Meldt U aan op telefoonnummer 06-38398347.

Vrijdagmiddag 14.30 Zwemmen te Fijnaart

('t volkerrakje)
contact persoon, Mv.Phylipsen,

0165-330380

Zwemmen in Klundert. ( Aquavitaal)

Iedere donderdagmorgen met gezamenlijk vervoer.

Informatie:

Leentje Krijnen, tel. 0168-402-814.

Opgave via Gem. Moerdijk of lokale vertegenwoordigers.

Betaling vindt plaats door de gem.Moerdijk, die elke 3 maanden een accept giro naar de nieuwe deelnemers stuurt.

Voor bestaande deelnemers die al automatisch betaalde verandert er niets.

Extra activiteiten

Kijk ook eens op de website van kbo-standdaarbuiten.nl.

Hierop zie u ook activiteiten waaraan u kunt mee doen.

bottom of page