top of page

Over Seniorenraad Moerdijk Dorp

Verenigingsleven en vrijwilligerswerk neemt een belangrijke plaats in bij alle activiteiten die er plaatsvinden.In een klein dorp(1200 inwoners) is het goed dat die activiteiten op elkaar worden afgestemd en zoveel mogelijk samen gebeuren.

De seniorenraad Moerdijk-dorp speelt een rol in de contacten die er zijn met de gemeente Moerdijk. Regelmatig worden zaken die het dorp betreffen bij de gemeente aangesneden of bespreekbaar gemaakt. In een dorp waar de basis voorzieningen zeer beperkt zijn ,zijn goede contacten met gemeente en de belangenbehartigers die zich op het terrein van wonen en welzijn bewegen van groot belang. De leefbaarheid van het dorp is gebaat bij duidelijke en transparante afspraken. De inbreng van de dorpsbewoners zelf staat daar bij centraal.

De seniorenraad Moerdijk-dorp komt regelmatig| bij elkaar om de situatie in en rondom het dorp te bespreken en zo mogelijk actie te ondernemen. Actueel zijn momenteel de ontwikkelingen van een gemeenschapshuis i.p.v. de Ankerkuil. Een voorziening die heel belangrijk is voor het hele dorp.

Secretariaat:

Mw. L.v.d.Wijdeven
Wethouder Mattheestraat 6
4781 AZ Moerdijk
tel. 0168-412398
lenivdw@ziggo.nl

Activiteiten 

 

bottom of page