top of page

Over Seniorenraad Langeweg 

De Seniorenraad van Langeweg is een Stichting, opgericht in juni 2000 en ingeschreven in de Kamer van Koophandel. De Seniorenraad heeft als doel belangenbehartiging van en dienst-verlening aan alle senioren binnen Langeweg, teneinde het sociale en culturele welzijn van deze senioren te bevorderen; in het bijzonder het bevorderen van de zelfstandigheid en de zelf-redzaamheid in de thuissituatie. Senioren zijn zij die ouder dan 55 jaar zijn.

De Seniorenraad ontwikkelt en voert activiteiten uit die kunnen bijdragen aan het verwezenlijken van de doelstellingen, onderhoudt hiertoe contacten met andere belangenorganisaties, fungeert hierbij als trefpunt, als vraagbaak en als overlegorgaan. 

Secretariaat a.i.:

Dhr. L. van Minderhout

Schoolstraat 13

4772 RB  Langeweg

lvanminderhout@gmail.com

​​

Activiteiten

Jaar-activiteiten
In de maand

  • maart, het maken van paasstukjes;

  • mei , zodra het weer het toelaat, het houden van fietstochten;

  • mei, het bezoeken van een tuincentrum, o.i.d.;

  • juni, het maken van een busdagtocht;

  • november, het bezoeken van een tuincentrum in kerstsferen;

  • december, het maken van kerststukjes en de gezamenlijke kerstviering met de KBO, afdeling Langeweg.

Daarnaast worden halve dag-tochtjes georganiseerd, zoals het bezoeken van een struisvogel-boerderij, van diverse musea (vlas- en suikermuseum, bakkerijmuseum) etc., etc.

Week-activiteiten
Op dinsdag:

09.30 – 10.15 senioren-gymnastiek, in sporthal De Waai *
13.30 – 17.00 biljarten en kaarten (mede-georganiseerd door de KBO)

Op donderdag: 

10.00 – 11.00 senioren-zwemmen, in De Niervaert-Klundert *
13.30 – 17.00 biljarten, kaarten en maken van 3 dimensionale kaarten

Met * gemerkte activiteiten worden georganiseerd door de Gemeente, vanuit het project MBVO (Meer Bewegen Voor Ouderen).

 

De overige activiteiten worden gehouden in het gemeenschapshuis

"Ons Stedeke" dat door een daartoe opgerichte (Langewegse) stichting van de Gemeente wordt gehuurd. Liefhebbers zijn nog steeds van harte welkom;

kom gerust even langs en doe vrijblijvend mee!

bottom of page