top of page

PCOB in de Gemeente Moerdijk

De PCOB is een Prot. Chr. Ouderenorganisatie, die zich inzet voor belangenbehartiging van
Senioren- 55-plus. Financiën, wonen, vervoer, gezondheid, identiteit en welzijn zijn de terreinen waarop de organisatie zich richt. De PCOB zet met succes een stempel op de maatschappelijke en politiekeagenda en heeft ruim 108.000 leden. De PCOB is een belangrijke gesprekspartner voor diverseinvloedrijke instanties, overheid en politieke partijen.


De PCOB, met het hoofdkantoor te Zwolle, is een landelijke organisatie en werkt samen in het CSO. De koepel CSO (Centrale Samenwerkende Ouderenorganisaties) is het samenwerkingsverband van vier ouderenorganisaties: Unie KBO, (KatholiekeBondvoorOuderen), PCOB, NOOM (Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten) en NVOG (Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden). Bij deze lidorganisaties zijn ruim 550.000 ouderen aangesloten. De 368 lokale PCOB-afdelingen organiseren regelmatig bijeenkomsten bij u in de buurt om elkaar te ontmoeten, voor sociale contacten, voor het plezier en om te leren en te ervaren. Als lid profiteert u van heel veel voordeel!

 

Een selectie van de voordelen:

  • Belangenbehartiging op het gebied van wonen, gezondheid, financiën, vervoer, welzijn en identiteit

  • Beïnvloeding van (politieke) besluitvorming

  • Advies over maatschappelijke vraagstukken door een team van beleidsmedewerkers

  • Identiteit en zingeving: als belangrijke inspiratiebron voor onze activiteiten

  • Tien keer per jaar het mooi in kleurendruk uitgevoerde magazine ‘Perspectief’

  • Informatie, tips en handreikingen via PCOB-publicaties

  • Hulp bij het invullen van belastingformulieren via uw eigen (hiervoor opgeleide) afd.-bestuursleden

  • Lokale en regionale activiteiten voor ontmoeting, ontspanning, educatie en bezinning

  • Diverse ledenvoordelen, zoals bijvoorbeeld op senioren toegesneden zorgverzekeringen, voordeliger telefoneren, lagere prijs voor uw rijbewijskeurig (70 jr.) en speciale aanbiedingen van diverse reisorganisaties, o. a. PCOB-reizen en nog veel meer landelijke en lokale kortingen.


Afdeling Zevenbergen
Afdeling Zevenbergen van de PCOB stelt zich ten doel de geestelijke en materiële belangen van de oudere inwoners van Zevenbergen te behartigen. Momenteel (okt.2017) is ons ledenaantal 83.

 

Wat doen wij?
Het bestuur van de Afdeling Zevenbergen organiseert regelmatig bijeenkomsten voor ontmoeting, ontspanning en educatie. Deze gezellige bijeenkomsten worden met enige regelmaat gehouden in ‘t Anker, het nieuwe multifunctionele gebouw achter de NH-kerk op De Markt te Zevenbergen. Zie hiervoor onze nieuwsbrief !


Ook maken we jaarlijks 1 of 2 uitstapjes (excursies). De rubriek ‘Omzien naar elkaar’ staat bij ons hoog in het vaandel. We besteden aandacht aan, als onze informatie daarin voorziet, zieken, gehandicapten en ziekenhuisopname van onze leden. Ook bieden wij, voor leden met mobiliteitsproblemen, vervoer naar en van de plaats waar de ledenmiddagen worden gehouden. Zie verder de selectie van voordelen.


Wat kunt u doen?
Kom eens kennismaken! Wilt u lid worden? U bent van harte welkom binnen onze gelederen.
Omwille van de jaarlijkse contributie hoeft u het niet te laten!
Deze wordt lokaal in de afdeling jaarlijks vastgesteld. Voor 2013 en 2018 geldt de contributie voor een echtpaar/partnerschap € 53, - en voor een alleengaande € 30, - voor het héle jaar!
U ziet hierboven wat u voor dit relatief geringe bedrag allemaal terugkrijgt.

 

Wilt u eerst wat informatie?  Neem hiervoor dan contact op met ons secretariaat.

PCOB-afdeling Zevenbergen
J.M. (Jack) Ossewaarde

Prins Clausstraat 63

4761 AM ZEVENBERGEN

Tel. 0168-329812

jack.ossewaarde@hetnet.nl

PCOB Landelijk

 

Klik op onderstaande button om direkt de landelijke website van PCOB te bezoeken.

PCOB Brabant

Klik op onderstaande button om direkt de Brabantse website van PCOB te bezoeken.

bottom of page