top of page

Senioren Adviesraad Moerdijk

De Senioren Advies Raad (SAM) is bezig met een diversiteit van onderwerpen.

Deze zijn onder te brengen in 4 werkvelden :

ZORG

WELZIJN

WONEN

MOBILITEIT

De onderwerpen in deze 4 werkvelden zijn met elkaar verweven daar de senioren door maat-regelen van de overheid langer thuis moeten blijven wonen. Er komen veel vragen op ons af.

 • Hoe kunnen wij een prettig zorgvrij leven behouden?

 • Wat moeten wij inleveren en kunnen wij dat?

 • Hoe zit de zorg nu in elkaar?

 • Hoe is de toegankelijkheid naar zorg?

 • Hoe omgaan met mensen met psycho-geriatrische beperkingen?

 • Hoe aanvragen van juiste zorg?

 • Wat is een passend aanbod voor mensen met beginnende dementie?

 • Hoe zelfstandigheid en zelfredzaamheid van ouderen bevorderen?

 • Hoe en wat regelen geschikt maken eigen woning?

 • Hoe instandhouden netwerk rondom de senior?

 • Wie neemt welke zorg op zich is dat de Gemeente of de Ziektekosten verzekering?

 • Tot wie kunnen wij ons wenden als wij hulp nodig hebben?

 • Wat is er voor de AWBZ in de plaats gekomen, een vertrouwde instelling?

 • Kan onze woning worden aangepast als dat nodig is?

 • Hoe kunnen wij in onze eigen vertrouwde omgeving blijven wonen?

 • Voelen wij ons veilig in en om ons huis?

 • Wat zijn onze mogelijkheden om aan informatie te komen op een makkelijke wijze en kunnen wij hierbij hulp krijgen?

 • Welke mogelijkheden zijn er om aan het sociale leven te kunnen meedoen?

 • Hoe en van welke vervoermiddelen kunnen wij gebruik maken?

Heel veel vraagtekens waarop zeker nog geen antwoorden zijn omdat alles heel snel aan het veranderen is.

 

Wij als SAM doen ons uiterste best antwoorden te krijgen op al deze vragen. We zullen u daarover informeren via onze website.

WMO RAAD

 

Zoals u wellicht bekend zal zijn is er veel te doen bij de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning)
Vanuit de Regering zijn veel taken van de AWBZ overgeheveld naar de Gemeenten.
Denk maar aan trapliften - schootmobiel - thuishulp enz.
Ook de gemeente Moerdijk is hiermee aan de slag gegaan.
De WMO Raad is ingesteld om hierbij mee te helpen middels het geven van gevraagd en ongevraagd advies.

 

Neem ook vooral een kijkje bij de link WMO daar staan de verslagen op om te bekijken waar de WMO Raad zoal mee bezig is.

bottom of page