top of page

Senioren Adviesraad Moerdijk

De Senioren Adviesraad Moerdijk (SAM) bestaat uit een vertegenwoordiging van Seniorenraden en Bonden en wij vertegenwoordigen een brede achterban.

De SAM tracht voor alle senioren van de gemeente Moerdijk op alle gebieden advies te geven aan de:

  • WMO Raad

  • Gemeente

  • Surplus Zorg / Welzijn

  • Woningstichtingen Woonkwartier en WEL

  • Andere voor de Senioren belangrijke instanties.

In de Wmo Raad is de SAM vertegenwoordigd. Bij de gemeente geeft de SAM gevraagd en ongevraagd advies betreffende de senioren. Met Surplus Welzijn werken wij samen om het welzijn van de Senioren te optimaliseren. Met de Woningstichtingen hebben wij gesprekken over wonen en sociaal welzijn van Senioren

Seniorenraden

KLIK HIERONDER OP ÉÉN VAN DE BLOKKEN VOOR MEER INFORMATIE OVER DE DIVERSE RADEN

Noordhoek_Snapseed.jpg
Overzicht seniorenraden

De Senioren Advies Raad (SAM) is bezig met een diversiteit van onderwerpen.

Deze zijn onder te brengen in 4 werkvelden:

ZORG

WELZIJN

WONEN

MOBILITEIT

De onderwerpen in deze 4 werkvelden zijn met elkaar verweven daar de senioren door maatregelen van de overheid langer thuis moeten blijven wonen. Er komen veel vragen op ons af. 

Wij als SAM doen ons uiterste best om u daarover te informeren via deze website. 

Lees meer over onze werkvelden op onze pagina actueel >

bottom of page