Zevenbergen

  Kasteelweg 4 4761 BN Zevenbergen

                                                                                        

E-mail adressen:     

 

voorzitter@seniorenraadzvb.nl    
penningmeester@seniorenraadzvb.nl
secretaris@seniorenraadzvb.nl
beheerder@seniorenraadzvb.nl.

Activiteitenadres: 

Kasteelweg 4 4761 BN Zevenbergen
Tel: 0168 - 324335  Fax: 0168 - 324335
Bankrelatie:  Postbank/ING: nr. 0087341

Locatiebeheerder Frans de Bruijne tel. 0622192340

 

Stichting Seniorenraad Zevenbergen
In 1963 werd het Gecoördineerd Ouderenwerk, dat zich inzette voor de ouderen van Zevenbergen, opgeheven door de gemeente Zevenbergen. Echter al snel werd, op initiatief van enkele particulieren, de Seniorenraad Zevenbergen opgericht. Men zag dat een dergelijk overlegorgaan voor ouderen van groot belang was, vooral voor het dienen van de belangen van de senioren (50-plussers) binnen Zevenbergen met name in overlegsituaties met o.a. gemeentelijke instanties.


Na de samenvoeging van elf zelfstandige gemeenten tot de gemeente Moerdijk, waren de samengevoegde gemeenten kernen van de gemeente Moerdijk geworden. Binnen deze kernen zijn nu de lokale seniorenraden actief. Deze lokale seniorenraden hebben allemaal een vertegenwoordiging in de coördinerende Senioren Adviesraad Moerdijk (afgekort: SAM). Deze SAM is door de gemeente aangewezen als enige adviesraad voor ouderenzaken binnen de gehele gemeente Moerdijk. In een convenant (schriftelijke afspraak) heeft de gemeente Moerdijk zich verplicht om zich voor advies over ouderen (o.a. bij alle voorstellen en regelingen betreffende ouderenzaken binnen de gemeente) altijd éérst te wenden tot de SAM. Pas na een advies van de SAM zal de gemeente een besluit nemen en wordt al dan niet tot uitvoering over gegaan.
De Stichting Seniorenraad Zevenbergen heeft een aantal werkgroepen en commissies ingesteld die, elk op hun eigen terrein, activiteiten ontwikkelen.


Onderstaand een overzicht van de werkgroepen en commissies met daarbij hun activiteiten:
* Werkgroep Cultuur & Educatie;
* Werkgroep Zorg;
* Werkgroep Publiciteit;
* Werkgroep Senioren Actief;
* Evenementencommissie


Onder de Werkgroep Cultuur & Educatie zijn de volgende activiteiten ingedeeld:
* Computercursussen

Onder de Werkgroep Zorg zijn op dit moment geen aktiviteiten ingedeeld.

Onder de Werkgroep Publiciteit is de volgende activiteit ingedeeld:
* Busreizen


Onder de Werkgroep Senioren Actief zijn de volgende activiteiten ingedeeld:
* Line Dancing speciaal concept voor Senioren
* Senioren Wandelclub Zevenbergen
* Senioren Fietsclub Zevenbergen
* Senioren Biljartclub Zevenbergen
* Club Créative
* Soos C.A.

 


De evenementencommissie houdt zich bezig met het organiseren en uitvoeren van evenementen die kunnen worden bijgewoond door alle senioren in de kern Zevenbergen, dan wel door een geselecteerde groep op persoonlijke uitnodiging. Alle activiteiten staan vermeld in de gemeentegids, die jaarlijks huis-aan-huis wordt verspreid. Hoewel de activiteiten bestemd zijn voor 50-plussers uit de kern Zevenbergen, zal er niet moeilijk over worden gedaan als u zich aanmeldt voor deelname terwijl u in een andere kern van de gemeente Moerdijk woont.

Zevenbergen, 3 april 2013